Öresundsvarvet


Öresundsvarvet sägs ha varit det svenska varv som byggde de bästa fartygen. Men av olika skäl blev Öresundsvarvet det första varv att offrades i varvskrisen. Många andra städer som också förlorade sina varv rev sina kranar, fyllde igen dockorna och byggde eleganta bostäder på varvsområdena men i Landskrona fick kranarna stå kvar.
När man kommer norrifrån på motorvägen över krönet vid Glumslöv, just där landskapet öppnar sig ser man de brandgula jättarna som ett landmärke och en symbol över den svenska industrialismen och över Landskrona – en stad där historien alltid verkar upprepa sig men som också reser sig gång på gång.
Och idag finns ett nytt varv på det gamla Öresundsvarvets område.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *